Τρίτη 16 Φεβρουαρίου 2016

Ομάδα καλλιτεχνών
Η ομάδα των καλλιτεχνών  του  προγράμματος δημιουργεί υπέροχα έργα τέχνης βασισμένα στο κρασί.